FANDOM


Artjärven kunnan kuntaliitos Orimattilan kaupunkiin hyväksyttiin maaliskuussa 2010 kummankin kunnan valtuustojen päätöksellä. Kuntaliitosta edeltäneessä keskustelussa vaihtoehtoina olivat jatkaa itsenäisenä kuntana tai liittyä Iitin kuntaan. Joulukuussa 2009 Artjärven kunnanvaltuuston seitsemästätoista kunnanvaltuutetusta yhdeksän kannatti liitosta Orimattilan kaupunkiin, seitsemän liitosta Iitin kuntaan yhden kunnanvaltuutetun äänestäessä tyhjää. Tätä ennen Artjärvellä oli järjestetty neuvoa-antava äänestys, johon osallistujista 68% kannatti Artjärven kunnan kuntaliitosta Orimattilan kaupunkiin. [1] Päijät-Hämeen maakunnassa on kuntaliitosselvistys, johon Orimattilan kaupunki ei osallistu, vaan se aikoo pysyä itsenäisenä.

Kuntaliitos keskustelu alkoi siitä, kun Artjärven kunnanvaltuuston entinen puheenjohtaja, Raimo Kareinen, teki kunta-aloitteen Artjärven kunnan liittämiseksi Orimattilan kaupunkiin. Hankkeeseen liittyi Tero Mölsän kanssa allekirjoitettu luonnos, jonka tarkoituksena olisi muuttua aiesopimukseksi.[2] Kunta-aloitteesta virisi kansalaiskeskustelu. [3]

Kunnanvaltuuston kuntaliitostyöryhmäMuokkaa

Kuntaliitosneuvotteluja varten Artjärven kunta asetti kuntaliitostyöryhmän, jossa olivat jäseninä kunnanvaltuutetut Ari Anttila (kesk, Pro Artjärvi), Raimo Autio (kok, Pro Artjärvi), Janne Berg (kok, Pro Artjärvi), Pia Harmokivi (kd, Pro Artjärvi), Marianna Hyväkkä (kesk, Pro Artjärvi), Tapio Malmiharju (kesk)ja Pentti Nieminen (sd, Pro Artjärvi). Kuntaliitos työryhmän tavoitteena oli niin Iitin kunnan kuin Orimattilan kaupunginkin suuntaan selvittää mahdollisuutta peruspalveluiden säilyttämiseen tasollaan, riittävä artjärveläisedustus liitoskunnassa, Vuorenmäen koulun, kuuden luokan uuden peruskoulun ensimmäisten luokkien oppilaitoksen säilyttäminen; siihen yhdistettiin 2007 Kirkonkylän koulun ja Ratulan koulun toiminnot [4], riittävän siirtymäajan takaaminen Porlammin koululle, jossa käy noin 40-50 artjärveläistä peruskoulun ylimpien luokkien oppilasta [5],kunnes oppilaat siirtyvät uuden kunnan kouluun, Artjärven kylien kehittäminen, vanhainkodin säilyttäminen Artjärvellä, jottei vanhuksia jouduta siirtämään muualle sekä Kymenlaakson sähkön osakkeiden mahdollinen säätiöiminen ennen mahdollista kuntaliitosta. [6]

Iitin vaihtoehtoMuokkaa

Artjärven kuntaliitosselvitykset synnyttivät Iitin kunnassa keskustelun siitä, kannattaisiko Iitin kunnan olla Kymenlaakson maakunnan asemesta Päijät-Hämeen maakunnssa, koska jos Artjärven kunta olisi liittynyt Iitin kuntaa, niiden hallinnon vuoksi olisi pitänyt olla samassa maakunnassa. Artjärven kunta Orimattilan kaupungin tapaan siirtyi Itä-Uudenmaan maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan, jolloin kuntaliitoksesta olisi seurannut valinta siitä, olisiko Artjärvi kunta siirtynyt Iitin mukana Kymenlaakson maakuntaan vai olisiko Iitin kunta siirtynyt ennen kuntaliitosta Päijät-Hämeen maakuntaan, jossa Artjärven kunta jo on ollut vuodesta alkaen. Iitin kunnanvaltuutetuista viisitoista vastasi tehtyyn kyselyyn ja heistä yhdeksän kannatti periaatteessa maakunnan vaihtamista Kymenlaaksosta Päijät-Hämeeseen. [7] Kuitenkin Artjärven kunnan 2009 1 200 000 euroon nouseva toiminta-alijäämä ei miellyttänyt Iitin kunnanvaltuutettuja, vaikka Artijärven 1500 asukasta olisivat tuottaneet vahvistusta koululaitokselle.

LähteetMuokkaa

  1. http://yle.fi/alueet/teksti/lahti/2010/03/iitti-liitoksen_kannattajat_yrittavat_viela_artjarvella_1506319.html
  2. http://lotta.yle.fi/rsweblti.nsf/sivut/vaaliteemat2008?opendocument&pageid=Content8A818
  3. http://radiosuomi.yle.fi/node/2102
  4. http://www.tilastokeskus.fi/til/kjarj/2007/kjarj_2007_2008-02-22_tau_006.html
  5. http://yle.fi/alueet/teksti/lahti/2009/09/artjarven_oppilaat_liitoksen_jalkeen_iittiin_969596.html
  6. http://www.artjarvi.fi/index.php?id=229&no_cache=1
  7. http://yle.fi/alueet/teksti/lahti/2010/03/iitti-liitoksen_kannattajat_yrittavat_viela_artjarvella_1506319.html