FANDOM


Hyökkäysvaunupataljoona (HvP) oli Suomen armeijan Hyökkäysvaunurykmentistä (HvR) organisaatiouudistuksella 1925 supistettu puolustuslaitoksen joukkoyksikkö. Muodostettua Hyökkäysvaunupataljoona supistettiin edelleen 1927 Hyökkäysvaunukomppaniaksi (HvK). Vilho Nenonen kannatti panssariaselajin lakkauttamista Suomessa.[1]

  1. Perinteitä - yhteistyötä - iskuvoimaa, Elämää rauhanajan Panssariprikaatissa 1945-2007, Erkki Kauppinen, Heikki Lagus, Antti Kuusisto, Antti Numminen, Juha Saarinen, Ari Viitala, Pauli Thomenius, sivu 9, 2007, Panssariprikaati ja Panssarikilta r.y., ISBN 978-952-92-2011-3, lähde: Suomalaiset panssarivaunut 1918-1997