FANDOM


NATURA:FI0100072
paikka kuvalle
Kanteleenjärvi
KANTELEENJÄRVEN LINTUVESI
Pinta-ala75 ha kuivana kautena
93 ha keskimäärin
100 ha tulvien
SIJAINTI
Itäistä pituuttaE
Pohjoista lev.N
KuntaPukkila
Kartta [1]
KASVIT
Maakasvit
Levät ja vesikasvit
Sarpiomaiset kasvit
Kilpukkakasvit
- Näkinruohot hentonäkinruoho (II)
ELÄIMET
Maaeläimet
Kalat
Linnut
Haikaralinnut
Haikarat harmaahaikara (m)
Kurkilinnut
Kurjet
- Grussit kurki (I)
Päiväpetolinnut
Haukat
- Suohaukat niittysuohaukka (I)
rusko- (I)
sinisuohaukka (I)
Jalohaukat
- Falcot ampuhaukka (st)
nuolihaukka (m)
tuulihaukka (m)
Pöllölinnut
Pöllöt
- Sarvipöllöt suopöllö (I)
Rantalinnut
Kahlaajat
Kurmitsat
- Charadriidaet kapustarinta (m)[1]
Muut rantalinnut
Kurpat
- Gallinacot taivaanvuohi [2]
- Lymnocryptesit jänkäkurppa (m)
- Philomachukset suokukko (I)
- Viklot liro (I)
punajalkaviklo (m)
valkoviklo [3]
Lokit
- Hydrocoloeukset pikkulokki (m)
- Larukset naurulokki
Rantakanat
- Huitit luhtahuitti (I)
- Nokikanat nokikana (I)
- Rallukset luhtakana (I)
- Rääkät ruisrääkkä (I)
Sorsalinnut
Hanhet
- Harmaahanhet metsähanhi (m)
- Joutsenet laulu- (I)
pikkujoutsen (I)
Sorsat
- Anasit harmaa- (m)
jouhisorsa (m)
heinätavi (m)
lapasorsa [4]
Tiirat
- Sternat kalatiira I
Uikut
- Silkkiuikut härkälintu (m)
mustakurkku-uikku (I)
Luontodirektiivin II liite
Sarpiomaiset kasvit
Kilpukkakasvit
- Näkinruohot hentonäkinruoho
SUOJELU
Suojeltavuusaste
Muut ohjelmatlintuvesiensuojeluohjelma
Säädöksetluonnonsuojelulaki
vesilaki

Kanteleenjärven lintuvesi on Kantelenjärven ja sen rannoilla olevia rantaluhtia sekä rantaniittyjä käsittävä Natura 2000-luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala Natura-alueena on 93 hehtaaria. Porvoonjoen tulviessa on alue 100 hehtaarin laajuinen, kun taas kuivana aikana on vain 75 hehtaarin laajuinen. Se sijatsee alavalla peltoaukeilla keskellä Porvoonjokea. Porvoonjoen tulviessa tulvat ulottuvat lähipelloille. Järvi on ruohottunut ja sen rannoilla on leveä luhta- ja niittyvyöhyke.

Itse Kanteleenjärvi on vain 57,6 hehtaarin laajuinen.

JärvenpintaMuokkaa

Kanteleenjärvi on ollut vain 40 cm syvä. Järven umpeenkasvu estettiin kunnostustoimilla 1999-2000 ja viimeistelyhankkeessa 2006. Järven keskiosissa on veden pinnannostojen jälkeen vakiintuneena 75 cm:n - 80 cm:n tasolla. [5]

Järvellä on pesinyt tai pesii 50 lintulajia, joista vuosittaisissa laskennoissa on kerrallaan havaittu 34-40.

Kanteleenjärven valuma-alue on 2 020 hehtaaria, josta 36% kuuluu peltoihin. Vesistön ravinnekuormitus johtuu pääasiassa maatalouden hajakuormituksesta. [6]

Kanteleenjärven ja sen ranta-alueita käsittävä Kanteleenjärven lintuvesi on erityisen arvokas luonnonsuojelualue mm. siksi, että siellä on havaittu viisitoista Euroopan unionin luontodirektiivin I liitteeseen (lintudirektiivi) sisältyvää lajia: kalatiira, kurki, laulujoutsen, liro, luhtahuitti, mustakurkku-uikki, niittysuohaukka, peltosirkku, pikkujoutsen, ruisrääkkä, ruskosuohaukka, sinisuohaukka, suokukko, suopöllö ja uivelo. Näistä viidestätoista lajista neljä pesii alueella säännöllisesti: kaulushaikara, kurki, ruskosuohaukka ja kurki.

Direktiivin II liitteen lajeista on todistettavasti tavattu hentonäkinruohoja 1963, joiden uskotaan vielä esiintyvän Kanteleenjärven lintuvedellä, vaikkei 1981 sitä löydetty. [7]

MuutaMuokkaa

Alueen lähellä olevalla peltoaukealla voi olla lisäksi töyhtöhyyppiä, isokuoveja ja sepelkyyhkyjä. [8]

Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys on lisäksi luetteloinut seuraavia havaittuja lajeja: pikku-uikku, pikkujoutsen, kupariviuhkasorsa, tundrakurmitsa, mustapyrstökuiri ja lampiviklo.[9]

LähteetMuokkaa

  1. http://www.ess.fi/?article=105916
  2. http://www.ess.fi/?article=105916
  3. http://www.ess.fi/?article=105916
  4. http://www.ess.fi/?article=105916
  5. Suomen Natura 2000 kohteet / Uudenmaan ympäristökeskus
  6. http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=11247
  7. http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=83227&
  8. http://www.ess.fi/?article=105916
  9. http://www.phly.fi/pinnat_ja_kilpailut_ennatykset_kevatmyohaiset.php

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.