FANDOM


Natura: FI0306008
[[Kuva:]]
Kivijärvi
Suotyyppi[[]]
Metsätyyppi[[]]
Pinta-ala32 ha
Korkein kohta130 m
Tyyppikorkeus111 m
Matalin kohta100 m
Sijainti
Itäistä pituuttaE25°47'46"
Pohjoista lev.N61°02'43"
KuntaHollola
Kartta [1]
Kasvit
Puut[[]]
Pensaat
Heinät, sarat, villat[[]]
Ruohot[[]], [[]]
Sammaleet[[]]
Eläimet
Maaeläimet
Kalat
Lintuja[[]]
Luontodirektiivin I liite
harmaapäätikka
palokärki
Luontodirektiivin II liite
liito-orava
Luontodirektiivin IV liite
liito-orava

Kivijärvi (Natura 2000 -koodi FI0306008) muodostaa 32 hehtaarin laajuisen luonnonsuojelualueen, missä on lehtipuuvaltainen alue yhdistyy Kivijärven rantoihin. Alueella on mm. liito-oravia, harmaapäätikkoja ja palokärkiä.

Malline:Korjattava/kuvitus

Alue suojellaan luonnonsuojelulailla. Alueella voi harjoittaa uhanalaisen lintulajin elinolosuhteet säilyttävää metsänhoitoa kunhan alueelle jätetään lahoavaa puustoa riittävästi.

Alue koostuu kolmesta yksityisestä luonnonsuojelualueesta: Sorjalan (YSA045117), Mäkelän (YSA200339) ja Rantalan (YSA200328) yksityisistä luonnonsuojelualueista. [1]

Aiheesta muuallaMuokkaa

Malline:Hollola Malline:Tynkä/Suomi


Viittausvirhe: <ref>-elementti löytyy, mutta <references/>-elementtiä ei löydy

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.