FANDOM


NATURA:FI0306006
Insert image here
Kutajärvi
KUTAJÄRVEN ALUE OSA-ALUEINEEN
Laasonpohja 1 | 2 | 3 | 4
- pinta-alat 14 ha | 10 ha | 11 ha | 62 ha
Kutajärvi
- pinta-ala
Kirkonselkä Kirkonlahti | Pyhäniemenlahti
- pinta-ala 406 ha
Lahdenpohja
- pinta-ala
Kailanpohja
- pinta-ala
Teräväiset
- pinta-ala
Yhteensä1 051 ha
SIJAINTI
Itäistä pituuttaE 25 31
Pohjoista lev.N 61 00
KuntaHollola
Kartta [1]
KASVIT
Maakasvit
Puut
Pensaat
Heinät, sarat, villat
Ruohotnotkeanäkinruoho
Sammaleet
Levät ja vesikasvit
Levätsilonäkinparta
Vesikasvitkalvasärviä | poimuvita | välkevita
ELÄIMET
Maaeläimet
Kalat
Linnut
Haukat nuolihaukka + lintudirektiivi
Kyyhkyt uuttukyyhky
Lokit pikkulokki
Silkkiuikut härkälintu + lintudirektiivi
Sorsat harmaasorsa | jouhisorsa
Tavit heinätavi
Luontodirektiivin I liite (lintudirektiivi)
Haikarat kaulushaikara
Haukat mehiläishaukka | ruskosuohaukka
Huitit luhtahuitti
Kurjet kurki
Silkkiuikut mustakurkku-uikku
Tiirat kalatiira | mustatiira
Viklot liro
Luontodirektiivin II liite
Näkinruohot notkeanäkinruoho
SUOJELU
Suojeltavuusaste63%
Muut ohjelmatlintuvesiensuojeluohjelma
Ramsar -alueeksi suositeltu
Säädöksetluonnonsuojelulaki
rakennus- ja vesilaki

Kutajärven alue on Hollolassa ja Asikkalassa sijaitseva Natura 2000 -luonnonsuojelualue (virallisesti FI0306006), joka käsittää Kutajärven ja sen rantojen lisäksi vielä neljä muuta siitä erillistä aluetta: Kailanpohjan, Vesijärven Kirkonselän, Laasonpohjan, Lahdenpohja ja Teräväiset.

Kutajärvi sijaitsee Hollolan kirkonkylästä kaakkoon Rantatien varrella. Kaikki viisi aluetta kuuluvat yhtenä Natura 2000 -alueeseen. Alueet kuuluvat lisäksi Alue kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiohjelmaan ja niiden kokonaispinta-ala on 1051 hehtaaria.

KutajärviMuokkaa

Kutajärven linnustoa pääsee katselemaan järven luoteisrannalla olevasta lintutornista, sinne johtaa polku pysäköintipaikalta Hollolan vanhainkodin itäpuolelta. Kutajärvi sijaitsee rantatien varrella kahden muun Kutajärven alueeseen kuuluvan osa-alueen, Laasonpohjan ja Hollolan kirkonkylän rannalle olevan Kirkonselän välillä.

LaasonpohjaMuokkaa

Kutajärven alueeseen kuuluva Laasonpohja jakautuu Laasonpohjan suojelualue 1:een, Laasonpohjan suojelualue 2:een, Laasonpohjan suojelualue 3:een ja Laasonpohjan suojelualue 4:ään, joiden pintalat yhteen laskettuina muodostavat 87 hehtaarin alueen.

Laasonpohja sijaitsee Messilän kartanon rannalla Hollolan leirintäalueella olevasta Hollolan satamasta länteen päin ja on Rantatien varrella.

KirkonselkäMuokkaa

Kirkonselkä on Hollolan kirkonkylän rannalla. Se on suurin Kutajärven alueen osa-alueista 406 hehtaarin pinta-alallaan. Kirkonselkä muodostuu kahdesta rehevöityneestä lahdesta, Kirkonlahdesta ja Pyhäniemenlahdesta, joka ulottuu lähelle Pyhäniemen kartanoa, joka on nähtävissä Kirkonlahdella olevalta Hollolan kirkonkylän laiturilta. Kuitenkaan Kirkonselän Kutajärven alueeseen eivät kuulu Kirkonlahden ja Pyhäniemenlahden rannalla olevat metsät, vaan ainoastaan vesialue ja rantaluhdat.

Pesimälintulaskenta 2007Muokkaa

Pesimälintulaskennassa havaittiin 26 lintulajia, jotka muodostuivat noin 390 linnusta. Kirkonlahdella telkän pöntössä pesinyttä naakkaa tai Pyhäniemenlahden pajukkoluhdan pajulintua lukuunottamatta kaikki muut havaitut linnut kuuluivat vesi- ja kosteikkolintulajeihin. Laskennassa havaittiin silkkiuikkuja, härkälintuja, kaulushaikara, laulujoutsen, haapana, tavi, sinisorsa, heinätavi, lapasorsa, punasotka, telkkä, tukkakoskelo, isokoskelo, ruskosuohaukka, nokikana, kurki, taivaanvuohi, isokuovi, metsäviklo, rantasipi, naurulokki, kalalokki, västäräkki, ruokokerttunen, rytikerttunen, punavarpunen, pajusirkku sekä edellä mainitut vesi- ja kosteikkolahjeihin kuulumattomat yksi naakka Kirkonlahdelta ja yksi pajulintu Pyhäniemenlahdelta. [1]

Vesilintujen määrä oli vähentynyt vuoden 1996 laskennasta 181:stä 128:aan, lokkilintujen määrä 204:stä 18:aan, mutta varpuslintujen määrä oli lisääntynyt 202:sta 217:ään. Kokonaisuudessaan pesivien lintuyksilöiden määrä oli vähentynyt 602:sta 390:ään, mutta se oli kuitenkin suurempi kuin viimeistä edeltäneessä laskennassa 1977. [2]

VesikasvitMuokkaa

Vesikasvistoa on seurattu 1960-luvulta alkaen. Pelkästään Kirkonselän alue käsittää miltei kaikki Kutajärven alueen muiltakin osa-alueilta löydetyt kasvit. Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri tilasi tarkan kasvillisuuskartan alueesta 1991.

LinnutMuokkaa

Kirkonselän linnustoa on tarkkailtu jo 1970-luvulta alkaen. Koko alueen pesivä linnusto on inventoitu vain muutaman kerran.

LinnustoMuokkaa

Alueen linnustoon kuuluvat muiden muassa kaulushaikara, kurki, luhtahuitti, mehiläishaukka, mustakurkku-uikku, mustatiira, harmaasorsa ja pikkulokki.

LähteetMuokkaa

Aiheesta muuallaMuokkaa


Viittausvirhe: <ref>-elementti löytyy, mutta <references/>-elementtiä ei löydy