FANDOM


Maastokartta (ruotsiksi terrängkarta, englanniksi topographic map) on Suomessa TM35-lehtijakoa noudatteleva kartta. Se tuotetaan 1:50000-mittakaavassa. Samasta aineistosta saadaan 1:25000-mittakaavassa oleva kartta digitaalisesta aineistosta.

Digitaalista kartta-aineisto on olemassa rajattuun yksityiseen käyttöön Maanmittauslaitoksen Kansalaisen Karttapaikka-palvelussa.

Maastokarttojen kehitykselle aina 1800-luvulta, laajasti erityisesti 1800-luvun puolivälistä alkaen on ollut keskeistä kartoitukseen liittyvä sotilaallinen mielenkiinto operatiivisten karttojen tuottamiseksi. Suomen suuriruhtinaskunnassa Venäjän keisarikunnan kartoitusta toimeenpani eversti Gustav Adolf Kalmberg, jonka johtaman työn tuloksena kartoitettiin 1855-1856 alueita, joista valmistui kaikkiaan 85 karttalehteä. Tulosta kutsutaan Kalmbergin kartoiksi. 85 karttalehteä karttava Suomen silloisen rannikon Siestarjoelta ja Raudusta Ouluun saakka sekä Kronstadtin keskimäärin sadan kilometrin matkan sisämaahan päin. Venäjä oli tuolloin juuri hävinnyt Osmanien valtakunnalle, Ranskalle ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle Krimin sodan, joka Suomessa tunnettiin Bomarsundin linnoituksen tuhon vuoksi lähinnä Oolannin sotana eli Ahvenanmaan sotana siitä huolimatta, vaikka brittiläinen ja ranskalainen laivasto liikkui pitkin Perämerta ja Suomenlahtea tuhoten rannikkolinnakkeita sekä polttaen pääasiassa Englantiin tarkoitettua kauppatavaraa Venäjän keisarikuntaa vastaan kohdistuneen merisaarron ylläpitämiseksi. Tämän vuoksi Suomeen perustettiin kansallista puolustusvoimaa rannikkokaupunkien suojaksi, minkä vuoksi rannikoiden sotiaalliselle kartoittamiseen muodostui kiinnostus.

Suomessa kartan mittakaavan muutos 1:40000 :sta 1:50000:een johtuu siitä, että Suomessa ryhdyttiin NATO:n rauhankumppanuudesta johtuen käyttämään GPS-paikantimiseen ja NATO:n lehtijakoon, MGRS:ään, perustuvia karttoja. Tarkalla kartoituksella on merkitystä erityisesti kenttätykistön tykkien, jalkaväen kranaatinheittimistön raskaille kranaatinheittimistölle sekä jalkaväen kranaatinheitinjoukkueiden kevyille kranaatinheittimille.

Suunnistuskartat tuotetaan 1:15000-mittakaavassa, 1:10000-mittakaavassa tai 1:5000-mittakaavassa.