FANDOM


Päijätmaa on työnimi Hollolan, Hämeenkosken ja Kärkölän mahdolliselle kuntaliitokselle kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyen. Historiallisesti silloin, kun maalaiskuntien hallinto oli vuoteen 1865 ja siirtymäajan jälkeen vuoteen 1866 saakka järjestetty Suomen evankelis-luterilaisen kirkon puolesta, kuului Päijätmaa yhteen seurakuntaan.

HämeenkoskiMuokkaa

Koski-nimisenä Hämeenkosken seurakunta oli itsenäinen 1410-1540, minkä jälkeen se liittyi kappeliseurakunnaksi lännempänä sijaitsevaan Lammin seurakuntaan. Kosken seurakunta itsenäistyi jälkeen Lammin seurakunnasta 1870, jolloin se ei enää ollut maaseudun maallisen paikallishallinnon organisaatio siksi, että vuoden 1865 kunta-asetus oli jo muodostanut Kosken kunnan, josta vuoteen 1995 saakka käytettiin nimitystä Hämeen läänin koski, Koski Hl, erotukseksi Turun ja Porin läänissä olevasta Kosken kunnasta, Koski Tl:stä. Hämeen läänin Kosken kunta perustettiin Lammin seurakunnan Kosken kappeliseurakunnan alueelle 1865.

Hämeenkosken kunnassa on asukasta.