FANDOM


Pikku-Vesijärven puisto on Lahden kaupungin puisto, jossa on ollut Karirannan kesäteatteri, jonka lammessa on Lahti Energian valo- ja äänilaittein varustettu suihkulähde, kioski sekä polkuveneen vuokrausmahdollisuus. Pikku-Vesijärven puistossa on aikaisemmin järjestetty Lahden kaupungin virallisen juhannuskokon polttaminen, joka nykyään tapahtuu Lahden sataman aallonmurtajalla. Puiston eteläosssa on 150 henkilöauton pysäköintialue, jota käytetään myös Lahden urheilutalon ja Lahden Messuihin liittyvien tapahtumien yhteydessä.

Puisto rajoittuu idässä entiseen Salpausselän radan penkkaan, josta on poistettu kiskot ja josta on tehty kävelytie. Ratapenkan länsipuolella on Teivaan satama. Puiston itäpuolella on Lahden kisapuisto ja koillispuolella Kariniemen puisto.

Pikku-Vesijärven puistossa on yhdessä Kariniemen puiston kanssa samoilla numeroilla merkitty arboretum, puulajipuisto, jossa ovat nimettyinä seuraavat puut:

Puistossa on myös muita samoihin lajeihin kuuluvia puita, joita ei ole erikseen nimetty. Pikku-Vesijärven puiston eteläosasta aukeaa kuvauksellinen näkymä Lahden ammattikorkeakoululle, Lahden urheilutalolle, Lahden linja-autoasemalle ja Lahden kaupungintalolle päin, missä näkyvät hyvin myös Lahden Radiomäen korkeata radiomastot.

  1. Magellan GPS 320
  2. Magellan GPS 320
  3. Magellan GPS 320
  4. Magellan GPS 320
  5. Pikku-Vesijärven opastetaulu puiston luoteisosassa lammen kaakkoispuolella