FANDOM


Poltinahon varuskunta on toiminut Venäjän keisarikunnan armeijan varuskunta-alueena 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Siellä oli mahdollista harjoittaa lyhyen kantaman tykistöammuntoja. Ongelmaksi tuli se, että hämeenlinnalaisten lehmät tunkeutuivat ampuma-alueelle, minkä vuoksi oli välttämätöntä aidata alue. Aluelle päästiin punaiseksi maalatunt portin kautta, josta Irwin Goodman teki laulun Punaportin blues. [1]

1921 Poltinahon varuskuntaan siirrettiin Santahaminan varuskunnasta Hyökkäysvaunurykmentti.

  1. 292

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.